Phần thưởng “đào” trong Ethereum là gì?

0
125

Đào Ether sẽ bắt đầu với sự ra đời của nền tảng Frontier. Các
thử nghiệm Olypmics trước đó không có giá trị nào được cho là
của Ether được đào và tất cả số dư tại thời điểm ra mắt Ether
đã được thiết lập lại cho đến khi đóng quỹ – vì vậy ngay cả
khi bạn đã chuyển Ether của chúng tôi lên testnet sau khi
phân phối vào quỹ của bạn, bạn sẽ giữ Ether vào buổi
ra mắt của nền tảng Frontier.

Phần thưởng “đào” trong Ethereum là gì?Phần thưởng “đào” trong Ethereum là gì?

Bằng chứng về công việc ( proof of
work
) ở Ethereum được vận hành qua Ethash.
Người khai thác PoW thành công sẽ nhận được một khoản thưởng
khối tương đương với 5 Ether.
Người khai thác thành công cũng sẽ nhận được tất cả các khoản
phí gas mà nó tạo ra từ các giao dịch trong khối mà nó
xác minh. Theo thời gian và số lượng Ether được tăng lên, nó
được mong đợi rằng phần thưởng gas sẽ chiếm phần lớn trong
phần thưởng đào.

Người thợ đào cũng sẽ nhận được một phần thưởng 1/32 cho mỗi
khối được bao gồm. Uncles là những khối cũ với nguồn
gốc tối đa là sáu khối tính từ khối hiện tại. Các khối
Uncles được khen thưởng để ngăn chặn độ trễ mạng (thời gian
để truyền một khối hợp lệ cho toàn bộ mạng). Uncles kiến
​​bao gồm trong một khối nhận được 7/8 phần thưởng khối tĩnh
– hoặc 4.375 Ether – tối đa là 2 Uncles cho mỗi khối.

Sau khi bạn đã đào một số ether, bạn sẽ cần một nơi nào
đó để lưu trữ nó và bạn có thể chọn nơi tốt nhất ở đây với
trang so sánh ví
ethereum của chúng tôi.

Phần thưởng “đào” trong Ethereum là gì?

Đánh giá bài viết


Bài viết trướcHướng
dẫn cách đào Zcash không cần máy tính

Bài viết kế tiếpSatoshi là gì? Tìm
hiểu về Bitcoin Satoshi – vinacoin.vn

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bình luận với Facebook: